Διασταυρούμενα πυρά

εναλλακτικός τίτλος: ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ – σχόλια και πληροφορίες για την κοινωνική και πολιτική ζωή στην Ελλάδα + εκπαιδευτικό υλικό. Oι συνεχείς αλλαγές θα είναι ο κανόνας σ' αυτό το blog επειδή 1. τίποτε δεν είναι τέλειο και 2. στόχος είναι η συνεχής βελτίωση

Tag Archives: Vodafone

Αυξήσεις στα τιμολόγια της Vodafone ! !

Συνολική αύξηση τα μνημονιακά χρόνια: 27,95%

19/05/2011 – 18/06/2011      ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ VF 60+Parent                     12,70 €

19/06/2011 – 18/07/2011      ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ VF 60+Parent                     13,82 €

Αύξηση    13,82 € – 12,70 € = 1,12 €    ή   1,12/12,70 = 0,0882

δηλαδή   + 8,82 % το 2011

18/07/2012 – 17/08/2012      ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ VF 60+Parent                     14,23 €

Αύξηση    14,23 € – 13,82 € = 0,41 €    ή 0,41/13,82 = 0,0297

δηλαδή    + 2,97 %  το 2012

Κι έχει και συνέχεια

18/07/2013 – 17/08/2013      ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ VF 60+Parent                     14,63 €

Αύξηση  14,63 – 14,23 = 0,40 € ή 0,40/14,23 αύξηση σε ένα έτος  +2,81 % το 2013.

18/01/2014 – 17/02/2014      ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ VF 60+Parent                     15,44 €

Αύξηση 15,44 – 14,63 =  0.81 € αύξηση σε ένα εξάμηνο (!!!)  + 5,54 %

Να περιμένουμε κι άλλη αύξηση εντός του 2014;

και ναι, να και η επόμενη αύξηση εντός του 2014

18/08/2014 – 17/09/2014      ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ VF 60+Parent                     16,25 €

Αύξηση 16,25 € – 15,44 € = 0,81 € αύξηση σε ένα εξάμηνο (!!!)  + 5,24 %

ΕΤΗΣΙΑ αύξηση το 2014 σε ποσοστό + 11 %

Ελεύθερη καπιταλιστική αγορά  = μείωση μισθών + αύξηση κερδών.

Εν μέσω κρίσης ενώ μειώνουν τους μισθούς και αφήνουν εκατομμύρια ανέργους κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να μη μειωθούν τα κέρδη τους.

Δείτε εδώ και τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ.