Διασταυρούμενα πυρά

εναλλακτικός τίτλος: ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ – σχόλια και πληροφορίες για την κοινωνική και πολιτική ζωή στην Ελλάδα + εκπαιδευτικό υλικό. Oι συνεχείς αλλαγές θα είναι ο κανόνας σ' αυτό το blog επειδή 1. τίποτε δεν είναι τέλειο και 2. στόχος είναι η συνεχής βελτίωση

Tag Archives: χρόνος

Πολιτική δράση: πόσο και πόσοι μπορούν;

Δεν έχουν όλοι το χρόνο ακόμα κι αν έχουν τη διάθεση.

Πρέπει να έχεις την οικονομική άνεση για να έχεις και το χρόνο.

Τι σημαίνει αυτό για τους σκληρά εργαζόμενους και ειδικά εν μέσω της κρίσης;

Η πολιτική δραστηριότητα γι’ αυτούς είναι απαγορευμένη. Τι απομένει τότε;

Πρώτον να το γνωρίζουν.

Δεύτερον να συγκροτήσουν ομάδες – συλλογικότητες.

Τρίτον να αντιληφθούν πως είναι πολλοί.

Τέταρτον αν ο καθένας τους δώσει το ελάχιστο (δύο ώρες κάθε 15νθήμερο;) θα κάνουν τη διαφορά.