Διασταυρούμενα πυρά

εναλλακτικός τίτλος: ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ – σχόλια και πληροφορίες για την κοινωνική και πολιτική ζωή στην Ελλάδα + εκπαιδευτικό υλικό. Oι συνεχείς αλλαγές θα είναι ο κανόνας σ' αυτό το blog επειδή 1. τίποτε δεν είναι τέλειο και 2. στόχος είναι η συνεχής βελτίωση

Tag Archives: φορολογικός συντελεστής

Ο πραγματικός συντελεστής άμεσης φορολόγησης ενός εκπαιδευτικού ( = χαμηλόμισθου δημοσίου υπαλλήλου).

Αποτέλεσμα εικόνας για φορολογία

για το εισόδημα του 2016        
         
μεικτά 16.214,7      
κρατήσεις   4.936,3      
καθαρά 11.278,4      
         
συντελεστής πραγματικής φορολόγησης              30,44%

Υ.Γ. ο πραγματικός συντελεστής φορολόγησης προκύπτει όταν στον άμεσο φόρο προσθέτουμε και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Ποιος ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ συντελεστής φορολόγησης των φτωχών;

Π.χ δημόσιος υπάλληλος, έγγαμος με 1 παιδί:

φορολογικό έτος 2014

ακαθάριστες αποδοχές: 15546,16

κρατήσεις για ασφάλιση: 15546,16 – 11375,90 = 4.171 €

φορολογητέο εισόδημα: 11.375,90 €

άμεσος φόρος 414,58 €

ποσό προς κατανάλωση: 11375,9 – 414,58 = 10969,32 €
πληρωμή σε ΦΠΑ = 10961,13 * 0,18 = 1973€

τελικό καθαρό ποσό προς κατανάλωση: 10969,32 – 1973 € = 8988,32 €

τελικος συντελεστής φορολόγησης 15546,16 – 8988,32 / 15546,16 = 42,18 %

Έτσι …. Για να μην παραπονιούνται οι πλούσιοι για το 65%.

Υ.Γ. Δεν συζητάμε περί ΕΝΦΙΑ μιας και το θέμα είναι η φορολογία εισοδήματος (άμεση και έμμεση).