Διασταυρούμενα πυρά

εναλλακτικός τίτλος: ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ – σχόλια και πληροφορίες για την κοινωνική και πολιτική ζωή στην Ελλάδα + εκπαιδευτικό υλικό. Oι συνεχείς αλλαγές θα είναι ο κανόνας σ' αυτό το blog επειδή 1. τίποτε δεν είναι τέλειο και 2. στόχος είναι η συνεχής βελτίωση

Tag Archives: σοσιαλδημοκρατία

Βασικοί τόποι κάθε δεξιάς, απ’ το νεοφιλελευθερισμό ως τη σοσιαλδημοκρατία.

Το ιδεολόγημα του αόρατου χεριού: «Η καλύτερη κοινωνία προκύπτει όταν ο καθένας κάνει σωστά τη δουλειά του.»
Ως εκ τούτου:

«Καλός πολίτης ο εκτελών με στόχο την τελειότητα, τα ιδιωτικά του έργα.»

«Οι ηγέτες αποφασίζουν και οι πολίτες πρέπει να εκτελούν με προθυμία, δημιουργικότητα και αφοσίωση τα καθήκοντα που τους ανατίθενται. Κυρίως άνευ αντιρρήσεων»