Διασταυρούμενα πυρά

εναλλακτικός τίτλος: ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ – σχόλια και πληροφορίες για την κοινωνική και πολιτική ζωή στην Ελλάδα + εκπαιδευτικό υλικό. Oι συνεχείς αλλαγές θα είναι ο κανόνας σ' αυτό το blog επειδή 1. τίποτε δεν είναι τέλειο και 2. στόχος είναι η συνεχής βελτίωση

Tag Archives: πρόταση

Μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης.

1. Πόθεν έσχες για όλες τις ιδιωτικές περιουσίες τα τελευταία 30 χρόνια. Ό,τι δεν δικαιολογείται απ’ τις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών φορολογείται με 60%. 2. Πόθεν έσχες για όλες τις ιδιωτικές καταθέσεις τον Γενάρη του 2010. Ό,τι δεν δικαιολογείται απ’ τις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών φορολογείται με 60%. Επειδή τα ποσά που θα τεκμηριωθούν θα είναι πολύ υψηλά, θα εισπραχθούν σε δόσεις που δεν θα ξεπερνούν το 10% του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος του υπόχρεου.

Τα μέτρα αφορούν και τις γονικές παροχές απ’ το 1995 και μετά καθώς και τις κληρονομιές μετά την 1/1/2010.

Έ, ρε πήξιμο οι εφοριακοί. Θα ξεκινήσουμε απ’ τους πιο πλούσιους και θα πάμε μέχρι κάτω.