Διασταυρούμενα πυρά

εναλλακτικός τίτλος: ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ – σχόλια και πληροφορίες για την κοινωνική και πολιτική ζωή στην Ελλάδα + εκπαιδευτικό υλικό. Oι συνεχείς αλλαγές θα είναι ο κανόνας σ' αυτό το blog επειδή 1. τίποτε δεν είναι τέλειο και 2. στόχος είναι η συνεχής βελτίωση

Tag Archives: πολιτική ανυπακοή

Πολιτική υπακοή.

«Το πρόβλημα σε αυτό τον κόσμο δεν είναι η πολιτική ανυπακοή… Το πρόβλημα σε αυτό τον κόσμο είναι η πολιτική υπακοή.» – Howard Zinn