Διασταυρούμενα πυρά

εναλλακτικός τίτλος: ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ – σχόλια και πληροφορίες για την κοινωνική και πολιτική ζωή στην Ελλάδα + εκπαιδευτικό υλικό. Oι συνεχείς αλλαγές θα είναι ο κανόνας σ' αυτό το blog επειδή 1. τίποτε δεν είναι τέλειο και 2. στόχος είναι η συνεχής βελτίωση

Tag Archives: ναζί

Χυτήριο

Μια παρατήρηση για ανάλογη κατάσταση με τους Μουσουλμάνους: υπερασπίζομαι και τότε την ελευθερία έκφρασης. Όμως δεν είναι το ίδιο. Με τους χριστιανούς μοιράζομαι εν μέρει τις ίδιες ρίζες και εν μέρει τις ίδιες αξίες. Με τους χριστιανούς έχουμε ανοικτούς λογαριασμούς αιώνων. Τους κλείσαμε και ξανανοίγουν. Κι οι ναζί που ξαφνικά τους έπιασε ο πόνο για τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, απορρίμματα του δυτικού πολιτισμού είναι. Μέσα απ’ το δικό μας σπίτι βγαίνουν. Πρώτα λοιπόν τα του οίκου μας. Για να δίνουμε και στο μουσουλμανικό κόσμο το καλό παράδειγμα.