Διασταυρούμενα πυρά

εναλλακτικός τίτλος: ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ – σχόλια και πληροφορίες για την κοινωνική και πολιτική ζωή στην Ελλάδα + εκπαιδευτικό υλικό. Oι συνεχείς αλλαγές θα είναι ο κανόνας σ' αυτό το blog επειδή 1. τίποτε δεν είναι τέλειο και 2. στόχος είναι η συνεχής βελτίωση

Tag Archives: μισθός

Ενιαίο (;) Μισθολόγιο Βαθμολόγιο Δημοσίων Υπαλλήλων

Ισχύει από 01/09/11 αλλά εφαρμόσθηκε από 01/03/12 με αναδρομικές κρατήσεις.

Ένα παράδειγμα: απ’ τη μισθοδοσία του Ιουνίου 2012

Καθηγητής δευτεροβάθμιας με βαθμό-ΜΚ  Β1: καθαρά 1,416,50 €

Καθηγητής δευτεροβάθμιας με βαθμό-ΜΚ  Ε1: καθαρά 895,74 €

Διαφορά 520,76 €  ή 58,14% του μισθού Ε1.

Υπάρχουν όμως και βαθμοί Α και Στ.  Η διαφορά αυξάνει αρκετά.

Να το χαιρόμαστε !