Διασταυρούμενα πυρά

εναλλακτικός τίτλος: ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ – σχόλια και πληροφορίες για την κοινωνική και πολιτική ζωή στην Ελλάδα + εκπαιδευτικό υλικό. Oι συνεχείς αλλαγές θα είναι ο κανόνας σ' αυτό το blog επειδή 1. τίποτε δεν είναι τέλειο και 2. στόχος είναι η συνεχής βελτίωση

Tag Archives: μικρόκοσμος

Απ’ το μεγάκοσμο στο μικρόκοσμο και τανάπαλιν

http://htwins.net/scale2/scale2.swf?bordercolor=white

 

Περιμένετε  να φορτώσει και ύστερα σύρετε το κουμπί από κάτω προς τα
δεξιά προς τον Μεγάκοσμο και προς τα αριστερά προς τον Μικρόκοσμο.
Είναι μια από τις πιο καλές οπτικοποιήσεις με συγκριτικά μεγέθη που έχω δει.