Διασταυρούμενα πυρά

εναλλακτικός τίτλος: ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ – σχόλια και πληροφορίες για την κοινωνική και πολιτική ζωή στην Ελλάδα + εκπαιδευτικό υλικό. Oι συνεχείς αλλαγές θα είναι ο κανόνας σ' αυτό το blog επειδή 1. τίποτε δεν είναι τέλειο και 2. στόχος είναι η συνεχής βελτίωση

Tag Archives: Ιωακείμογλου

Τι συμβαίνει στη χώρα μας; Η oικονομική πολιτική τα τελευταία τρία χρόνια.

Εσωτερική Υποτίμηση και Συσσώρευση Κεφαλαίου. Του Ηλία Ιωακείμογλου.