Διασταυρούμενα πυρά

εναλλακτικός τίτλος: ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ – σχόλια και πληροφορίες για την κοινωνική και πολιτική ζωή στην Ελλάδα + εκπαιδευτικό υλικό. Oι συνεχείς αλλαγές θα είναι ο κανόνας σ' αυτό το blog επειδή 1. τίποτε δεν είναι τέλειο και 2. στόχος είναι η συνεχής βελτίωση

Tag Archives: εκλογές

Ποιος δικαιούται να ψηφίσει μνημονιακά (παΣΟΚ, τρελαντώνη, κ.λ.π.);

Όποιος έχει

1. Δικό του σπίτι. Δηλαδή να μην πληρώνει ενοίκιο σε τράπεζα ή ιδιοκτήτη.

2. Τραπεζικό λογαριασμό πάνω από 50.000 €.

3. Εργασία με μισθό τουλάχιστον 2 φορές το βασικό μισθό.

4. Αν έχει γέρους γονείς αυτοί πρέπει να έχουν σύνταξη τουλάχιστον 2 φορές το βασικό μισθό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: τα παραπάνω πρέπει να ικανοποιούνται ταυτοχρόνως. Σε αντίθετη περίπτωση, όσο η χώρα συνεχίζει στον ίδιο δρόμο, κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι .