Διασταυρούμενα πυρά

εναλλακτικός τίτλος: ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ – σχόλια και πληροφορίες για την κοινωνική και πολιτική ζωή στην Ελλάδα + εκπαιδευτικό υλικό. Oι συνεχείς αλλαγές θα είναι ο κανόνας σ' αυτό το blog επειδή 1. τίποτε δεν είναι τέλειο και 2. στόχος είναι η συνεχής βελτίωση

Tag Archives: αρχές λειτουργίας

Για τη δημοκρατική λειτουργία δικτύου συνελεύσεων.

Ερωτήματα:
Μπορεί μια συνέλευση να παίρνει αποφάσεις μέσω διαδικτύου;
Υπάρχει ζήτημα απαρτίας;
______________________________________
1. Η επικοινωνία μέσω διαδικτύου δημιουργεί παρεξηγήσεις. Είναι αναποτελεσματική.
2. α. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοί χρήστες του διαδικτύου.
β. Πριν της ψήφου πρέπει να προηγείται διαβούλευση. Μόνο η φυσική παρουσία μπορεί να εγγυηθεί τη στοιχειώδη συμμετοχή στη διαβούλευση και την συναπαιτούμενη παρρησία.
3. Αν οι αποφάσεις δεν παίρνονται μέσω συνέλευσης αλλά μέσω διαδικτύου (εξαιρουμένων όσων αδυνατούν να συμμετέχουν λόγω απόστασης) τότε σιγά σιγά δεν θα υπάρχει κανένα κίνητρο για τη φυσική παρουσία στις συνελεύσεις οπότε το (1) και (2).
4. Υποτίθεται πως δεν υπάρχει κανείς που να θεωρεί πως έχει τις μοναδικά υπέροχες απόψεις-θέσεις. Επομένως όλοι μας νοιώθουμε ότι εκπροσωπούμεθα στη συζήτηση της συνέλευσης (άλλωστε υπάρχει και η διαδικτυακή διαρκής διαβούλευση) αλλά και εν τέλει στη ψηφοφορία της συνέλευσης.
5. Λόγω του (4) δεν πρέπει να υπάρχει όριο συμμετοχής για απαρτία. Κάθε φορά όμως η συνέλευση πρέπει να συνυπολογίζει τον αριθμό των συμμετεχόντων και την κρισιμότητα των αποφάσεων.
6. Στη περίπτωση που οι απόντες διαφωνούν ριζικά με κάποια απόφαση μπορούν να επαναφέρουν το ζήτημα σε μια επόμενη συνέλευση.
7. Αν η καινούρια απόφαση αντιτίθεται στη προηγούμενη θα πρέπει ίσως να ισχύει αν η συνέλευση έχει συγκρίσιμη ή και μεγαλύτερη συμμετοχή μ’ αυτήν στην οποία πάρθηκε η απόφαση. Κι αυτό όμως είναι στη κρίση της συνέλευσης.

Βασικές αρχές λειτουργίας της επιχείρησης ΕΞΟΔΟΣ

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας αυτοοργανωμένης επιχείρησης που θα οδηγήσει στη συγκρότηση Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης για τη δημιουργία νέου συντάγματος και την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας.

Η άμεση δημοκρατία είναι ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησής μας. Η λειτουργία της βασίζεται σε οριζόντια δομή. Είναι αυτό που μας διαχωρίζει με τα υπάρχοντα κόμματα ή κινήματα που λειτουργούν με κάθετη δομή, δηλαδή με αντιπροσώπους. Δεν είμαστε κόμμα γιατί δεν έχουμε πρόγραμμα, ιδεολογία και ιεραρχική δομή. Αυτό που μας ενώνει είναι ο κοινός στόχος για την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας. Γι’ αυτό και η επιχείρηση λήγει με την επίτευξη του στόχου μας δηλαδή την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας.

Κυρίαρχο σώμα είναι οι τοπικές συνελεύσεις των πολιτών-εθελοντών. Εθελοντές είναι όσοι συμφωνούν με τον σκοπό και τις αρχές λειτουργίας της επιχείρησης, δηλώνουν τα στοιχεία τους στην συντονιστική επιτροπή, συμμετέχουν με τη φυσική τους παρουσία στις συνελεύσεις κι έτσι έχουν δικαίωμα ψήφου. Νέοι εθελοντές γίνονται δεκτοί μετά από απόφαση της συνέλευσης με απλή πλειοψηφία επί των παρόντων.

Οι συνελεύσεις διεξάγονται μια φορά την εβδομάδα και εκτάκτως με απόφαση της συντονιστικής επιτροπής. Συζητούν με βάση την αρχή της ισηγορίας και αποφασίζουν δημοκρατικά σύμφωνα με την αρχή της πλειοψηφίας.

Η κάθε συνέλευση έχει το δικό της ταμείο που το διαχειρίζεται η ίδια.

Την ημερήσια διάταξη της συνέλευσης συγκροτεί η συντονιστική επιτροπή και τη θέτει προς ψήφιση με την έναρξη των εργασιών. Προτάσεις που συμπληρώνουν την ημερήσια διάταξη μπορεί να βάλει οποιοσδήποτε εθελοντής μέχρι μια μέρα πριν την έναρξη αλλά και εκτάκτως κατά την έναρξη της συνέλευσης, η οποία μετά από ψηφοφορία μπορεί να τις συμπεριλάβει στις εργασίες της.

Οι ψηφοφορίες είναι φανερές και όχι μυστικές. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις συνελεύσεις με το 50%+1. Όταν τρεις ή περισσότερες προτάσεις τίθενται αντιπαραθετικά σε ψηφοφορία, τότε υιοθετείται εκείνη η πρόταση που λαμβάνει το 50%+1 των ψήφων. Αν καμία πρόταση δεν λάβει αυτό το ποσοστό των ψήφων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των προτάσεων που έλαβαν τα μεγαλύτερα ποσοστά και αθροιστικά ξεπερνούν το 50%+1. Υιοθετείται εκείνη η πρόταση που λαμβάνει το 50%+1 των ψήφων.

Σε όλες τις ψηφοφορίες τα λευκά και οι αποχές δεν προσμετρούνται. Οι ψηφοφορίες καταγράφονται διαδικτυακά από τις συνελεύσεις προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια.

Η κάθε τοπική συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα τοπικά ζητήματα, ενώ γι’ αυτά που αφορούν πανελλαδικές δράσεις και επικοινωνία με τους πολίτες ψηφίζουν όλοι οι εθελοντές πανελλαδικά και οι αποφάσεις λαμβάνονται με το 50%+1 χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα λευκά και οι αποχές.

Οι εθελοντές που αντικειμενικά είναι μακριά από τοπική συνέλευση και δεν μπορούν λόγω του αριθμού τους να συγκροτήσουν συνέλευση μπορούν να ψηφίζουν μόνο διαδικτυακά.

Η κάθε συνέλευση αποδέχεται-εκλέγει εθελοντές και κληρώνει από αυτούς (αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγάλος) συντονιστική επιτροπή με μέγιστη διάρκεια 4 μήνες και αριθμό που αποφασίζει η συνέλευση. Ο λόγος ύπαρξης της συντονιστικής είναι: α) να διαφυλάσσει τα κλειδιά του διαδικτύου, β) να διασφαλίζει την τήρηση όσων αποφασίστηκαν από τη συνέλευση μέχρι την επόμενη σύγκλισή της, γ) να μεταφέρει τις αποφάσεις της συνέλευσης στις άλλες συνελεύσεις και αντίστροφα να μεταφέρει τις αποφάσεις των άλλων συνελεύσεων στην τοπική συνέλευση.

Ανά πάσα στιγμή είναι δυνατή η προσθήκη ή ανάκληση οποιουδήποτε μέλους της συντονιστικής επιτροπής ύστερα από απόφαση της ίδιας της συνέλευσης.