Διασταυρούμενα πυρά

εναλλακτικός τίτλος: ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ – σχόλια και πληροφορίες για την κοινωνική και πολιτική ζωή στην Ελλάδα + εκπαιδευτικό υλικό. Oι συνεχείς αλλαγές θα είναι ο κανόνας σ' αυτό το blog επειδή 1. τίποτε δεν είναι τέλειο και 2. στόχος είναι η συνεχής βελτίωση

Tag Archives: απεργία διαρκείας

Γενική πολιτική απεργία διαρκείας.

Το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι πολιτικό. Και μόνο ως τέτοιο μπορεί να λυθεί.

Οι επιμέρους συνδικαλιστικοί αγώνες κατά κλάδο μπορούν μόνο να επιτείνουν το πρόβλημα αλλά όχι να το λύσουν.

Μόνο ένα πλειοψηφικό πολιτικό κίνημα μπορεί να επιβάλλει λύσεις προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού.

Ένα τέτοιο κίνημα μπορεί να θεμελιωθεί σε δύο αλληλένδετα πολιτικά αιτήματα και να δράσει με γενική πολιτική απεργία διαρκείας:

Ι.   α. Πόθεν έσχες για όλες τις περιουσίες (ακίνητα, μετοχές, ομόλογα) που αποκτήθηκαν εντός της ελληνικής επικράτειας τα τελευταία 40 χρόνια.

Ό,τι δεν δικαιολογείται απ’ τις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών (φυσικών και νομικών προσώπων) φορολογείται με 60%. (υποσ. 1)

β. Πόθεν έσχες για όλες τις καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες το Δεκέμβρη του 2009. (υποσ. 1)

Ό,τι δεν δικαιολογείται απ’ τις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών φορολογείται με 60%.

ΙΙ. Απόδοση της ευθύνης του νομοθετικού έργου στους πολίτες μέσω της προσθήκης στο ελληνικό σύνταγμα των εξής τριών άρθρων:

1ον. Προκηρύσσεται  δημοψήφισμα με θέμα συγκεκριμένο νομοσχέδιο ή συνταγματική αλλαγή όταν το ζητούν με την υπογραφή τους 100.000 πολίτες. Το δημοψήφισμα είναι έγκυρο ανεξάρτητα απ’ το ποσοστό συμμετοχής των πολιτών.

2ον. Προκηρύσσεται δημοψήφισμα ανάκλησης αιρετών οργάνων και προκήρυξης νέων εκλογών, με προϋποθέσεις α) τη συγκέντρωση υπογραφών του 20% του εκλογικού σώματος και β) συμμετοχή τουλάχιστον 50% των πολιτών στο σχετικό δημοψήφισμα.

3ον. Προκηρύσσεται (α)κυρωτικό δημοψήφισμα, που να θέτει στην κρίση των πολιτών νόμους ήδη ψηφισμένους από τη Βουλή αν το ζητούν είτε 60 τουλάχιστον βουλευτές είτε με την υπογραφή τους 100.000 πολίτες. Το δημοψήφισμα είναι έγκυρο ανεξάρτητα απ’ το ποσοστό συμμετοχής των πολιτών.

υποσ. 1: Επειδή τα ποσά που θα τεκμηριωθούν θα είναι πολύ υψηλά, θα εισπραχθούν σε δόσεις που δεν θα ξεπερνούν το 10% του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος του υπόχρεου.

 

Ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών