Διασταυρούμενα πυρά

εναλλακτικός τίτλος: ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ – σχόλια και πληροφορίες για την κοινωνική και πολιτική ζωή στην Ελλάδα + εκπαιδευτικό υλικό. Oι συνεχείς αλλαγές θα είναι ο κανόνας σ' αυτό το blog επειδή 1. τίποτε δεν είναι τέλειο και 2. στόχος είναι η συνεχής βελτίωση

Tag Archives: αγγλικό κείμενο

TED talks are lying to you

http://www.salon.com/2013/10/13/ted_talks_are_lying_to_you/

Christopher Lasch – Communitarianism or populism

http://www.respublica.gr/2015/05/column/christopher-lasch-communitarianism-or-populism/